Arbodienstverlening

Een Gezonde en Veilige werkomgeving is essentieel om het optimale rendement uit uw organisatie te halen. Gemotiveerde en vitale medewerkers zijn namelijk veel meer betrokken, productiever en verzuimen minder.
Arbeidsomstandigheden zijn meer dan alleen verzuim. TotalSafety helpt bedrijven en organisaties bij het in stand houden van en/of optimaliseren van een veilige en gezonde werkomgeving, zoals de verbetering van de werkplek en het gebruik van gevaarlijke stoffen etc. Hierbij richten wij ons op het voorkomen van herhaling van een probleem en is onze advisering gericht op praktische oplossingen en op preventie.

TotalSafety kan u ondersteunen met de volgende diensten:
• De uitvoering of toetsing van een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) en het opstellen van een plan van aanpak;
• Ondersteuning bij het implementeren van voorgestelde bevindingen uit het plan van aanpak;
• Advisering met betrekking tot de blootstelling aan schadelijke geluidsniveaus, gevaarlijke stoffen (stof, gas, damp) en biologische agentia (zoals bacteriën, virussen, schimmels);
• Advisering over de inrichting van een kantooromgeving: voldoende verlichting, werkplekinrichting
• Het verzorgen van voorlichtingen over allerlei onderwerpen voortkomend uit het plan van aanpak of Arbowet

Maar denkt u ook eens aan:
• (interim-) Arbo coördinatie, ondersteuning voor de preventiemedewerker en contacten leggen
• Bemiddelen en overleg met arbodiensten en onafhankelijke deskundigen (o.a. voor deskundige ondersteuning en toetsing), adviesbureaus en opleidingsinstituten
• Opstellen werkinstructies voor specifieke onderwerpen bijv. gevaarlijke stoffen, lawaai, lichamelijke belasting, beeldschermwerk en bijzondere groepen zoals jeugdige, zwangere en oudere werknemers

Wordt uw probleem niet genoemd, aarzel niet om een vrijblijvende vraag aan ons voor te leggen.