Brandveiligheidscan

Risicogericht de brandveiligheid verbeteren

Ieder gebouw is uniek door het verschil in organisatie, brandveiligheidsrisico’s, het gebruik en de gebouwindeling. De inhoud van het Bouwbesluit 2012 is hier niet op ingericht; Deze is namelijk geschreven op een aantal standaard gerbuiksfuncties. Datzelfde Bouwbesluit geeft ook alle ruimte voor andere gelijkwaardige oplossingen. De overheid treedt steeds meer terug op het gebied van wetgeving en stimuleert dan ook om verder te denken dan de standaard Bouwbesluitregels. Die vrije ruimte vult TotalSafety graag op. Het is namelijk veel beter om vanuit specifieke risico’s de brandveiligheid te waarborgen, dan proberen deze binnen een algemeen kader in te vullen. In verschillende gevallen heeft dit al geleid tot significante kostenbesparingen waarbij het brandveiligheidsniveau tevens hoger kwam te liggen.

Om het brandveiligheidsniveau van uw gebouw(en) inzichtelijk te krijgen kan TotalSafety een brandveiligheidsscan uitvoeren. In een brandveiligheidsadvies worden de volgende aspecten behandeld:
• Menselijke kenmerken: zelfredzaamheid en risico’s
• Bouwkundige- en installatietechnische brandbeveiliging
• Gebruik, inrichting en omgevingsfactoren
• Inzet brandweer en bedrijfshulpverlening

We toetsen niet alleen of uw gebouw voldoet aan het wet- en regelgeving maar ook of er in het belang van schadebeperking en bedrijfscontinuïteit, te verbeteren punten zijn. Deze bevindingen leggen wij vast in een heldere en makkelijk leesbare rapportage. Wij beschikken daarvoor over gedegen kennis en ervaring en zijn in staat om problemen te vertalen in maatwerk-oplossingen.