Risico inventarisatie

De RI&E is een wettelijke verplichting om inzicht te krijgen in de risico’s die in uw bedrijf aanwezig zijn ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn. Wanneer risico’s bekend zijn, kunt u gericht beheersmaatregelen in zetten. Zo kunt u ze gericht aanpakken. Met de uitvoering van een RI&E krijgt u een overzicht van risico’s in uw bedrijf en een plan voor het oplossen ervan. Daarmee kunt u de risico’s beheersen, incidenten voorkomen en ongewenste kosten voor uw bedrijf terugdringen. Preventie is hierin het sleutelwoord.

De RI&E is de basis van uw arbobeleid. Pas als u weet waar de risico’s liggen in uw bedrijf en wat het mogelijke effect van deze risico’s is, kunt u de juiste maatregelen nemen. Wij zetten een traject in die past bij uw wensen, behoeften, kennis en verwachtingen. Daarbij kunt u denken aan ondersteuning bij het proces, de uitvoering, de rapportage, het formuleren van maatregelen of bij het toekennen van prioriteiten.

TotalSafety kan voor u de RI&E uitvoeren, maar kan u ook begeleiden als u ervoor kiest om de RI&E zelf op te stellen. Waar mogelijk wordt hierbij gebruik gemaakt van een branche specifiek RI&E-instrument en Arbocatalogus.